TTS là chương trình giúp tu nghiệp sinh sử dụng những kỹ năng mà mình được học tập và thành thạo để áp dụng vào công việc thực tế tại Nhật Bản với mối quan hệ chủ – thợ.

Mục đích của chương trình TTS nhằm đào tạo nguồn nhân lực để phát triển kinh tế và công nghiệp thông qua việc chuyển giao kỹ thuật, kỹ năng và kiến thức về các lĩnh vực sản xuất của Nhật Bản cho các nước đang phát triển.

Thời gian lưu trú không quá 3 năm và không dưới 6 tháng.

Quy trình tuyển dụng bao gồm : Tư vấn, phỏng vấn, làm hồ sơ xin TCLT, đào tạo sau trúng tuyển, xuất cảnh.

Tư vấn : Thực tập sinh cung cấp toàn bộ những thông tin cần thiết đặc biệt là phần kinh nghiệm làm việc. Sau đó sẽ được hướng dẫn đi khám sức khỏe và làm hồ sơ và ký xác nhận. 

Đào tạo sau trúng tuyển : Thực tập sinh sẽ được kiểm tra lại hồ sơ, lý xác nhận, kiểm soát tiến độ nhập học trúng tuyển. 

Xuất cảnh : Thực tập sinh sẽ được hướng dẫn các thủ tục đăng ký, ký hợp đồng, hướng dẫn các thủ tục nhập cảnh, phát hành lý xuất cảnh.