Chương trình kỹ sư dành cho những lao động có bằng cấp cao đẳng, đại học chính quy sang Nhật làm việc theo ngành nghề được đào tạo. Thời gian làm việc không bị giới hạn nếu lao động đủ điều kiện và năng lực tiếp tục làm việc tại Nhật.

Quy trình tuyển dụng bao gồm: Tư vấn, phỏng vấn, làm hồ sơ xin TCLT, đào tạo sau trúng tuyển, xuất cảnh.

Tư vấn: Thực tập sinh cung cấp toàn bộ những thông tin cần thiết đặc biệt là phần kinh nghiệm làm việc. Sau đó sẽ được hướng dẫn đi khám sức khỏe và làm hồ sơ và ký xác nhận. 

Đào tạo sau trúng tuyển: Thực tập sinh sẽ được kiểm tra lại hồ sơ, lý xác nhận, kiểm soát tiến độ nhập học trúng tuyển. 

Xuất cảnh: Thực tập sinh sẽ được hướng dẫn các thủ tục đăng ký, ký hợp đồng, hướng dẫn các thủ tục nhập cảnh, phát hành lý xuất cảnh.