GiớI thiệu về cơ sở vật chất tại Đông Dương

HỆ THỐNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Chính vì vậy, Đông Dương group đã đầu tư xây dựng hệ thống phòng học với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp cho người lao động chỗ ăn ở đầy đủ tiện nghi khi tham gia đơn hàng của công ty.

Hệ thống phòng đào tạo nghề hiện đại tại Đông Dương

Hệ thống phòng đào tạo nghề hiện đại tại Đông Dương

Phòng học hiện đại

Nhà ăn vệ sinh đạt chuẩn

Nhà ăn vệ sinh đạt chuẩn

Kí túc xá tiện nghi